Juridische mededeling

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, worden onze gegevens hieronder uiteengezet.

Bedrijfsnaam: Dienst Toerisme van de Cabildo de La Palma (hierna: Visitlapalma)

CIF: P3800002B

Adres: Avenida Merítima, 34. 38700 - Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje

E-mailadres: informacion@visitlapalma.es

Gemachtigde voor gegevensbescherming: Gedelegeerde Cabildo de La Palma

Neem contact op met DPD.: Afgevaardigde Cabildo de La Palma

e-mailadres: dpo@cablapalma.es

Voor vragen kunt u contact opnemen met Visitlapalma of de functionaris voor gegevensbescherming Cabildo de La Palma Via de aangegeven e-mail.

OBJECT:

Deze website biedt informatie over de bestemming van het eiland La Palma en heeft als doel het eiland te promoten.

Via deze webpagina is het mogelijk toegang te krijgen tot andere informatie, producten en diensten van andere entiteiten dan Visitlapalma.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle teksten, inhoud en afbeeldingen, logo's, video's op deze website zijn eigendom van de Raad voor Toerisme van de Cabildo de la Palma. De reproductie, distributie of kopiëren ervan is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervan. Stuur hiervoor een e-mail naar: informacion@visitlapalma.es

De gebruiker mag het materiaal dat op deze website verschijnt uitsluitend en exclusief gebruiken voor persoonlijk en privégebruik, het gebruik ervan voor commerciële doeleinden of om activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de wet is verboden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE visitlapalma.es

Het gebruik van de website visitlapalma.es impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen die zijn opgenomen in deze juridische kennisgeving in de versie die door Visitlapalma wordt gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de pagina opent. Daarom moet de gebruiker deze juridische kennisgeving aandachtig lezen.

 1. Visitlapalma kan zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op haar website wijzigen of bijwerken, evenals de configuratie-, presentatie- en toegangsvoorwaarden. Het behoudt zich het recht voor om het commerciële aanbod (producten, prijzen, promoties en andere commerciële en servicevoorwaarden) op elk moment te wijzigen. In het geval dat de verstrekte informatie niet overeenkomt met de kenmerken van het product, heeft de klant het recht om zijn aankoop kosteloos te annuleren. visitlapalma.es is niet verantwoordelijk, direct of indirect, voor de informatie, inhoud, verklaringen en uitdrukkingen in de op de markt gebrachte producten en die afkomstig zijn van derden die hun producten of promoties in de visitlapalma.es. Genoemde verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de derden die genoemde informatie over genoemde producten hebben gepubliceerd. Het bestaan ​​van hyperlinks op andere websites dan wij, impliceert in geen geval noodzakelijkerwijs het bestaan ​​van commerciële of commerciële relaties met de eigenaar van de website waar de hyperlink tot stand komt, noch de aanvaarding door visitlapalma.es van de inhoud of diensten.
 1. Visitlapalma garandeert niet de afwezigheid van onderbrekingen of fouten in de toegang tot het web, in de inhoud ervan, noch dat het wordt bijgewerkt, hoewel het zijn best zal doen om deze, waar nodig, te vermijden, te corrigeren of bij te werken.
 2. De gebruiker stemt ermee in de website te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde.
 3. Visitlapalma garandeert dat alle inhoud en diensten die worden aangeboden in visitlapalma.es respecteer het beginsel van de waardigheid van de persoon, het beginsel van non-discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, mening, nationaliteit, handicap of enige andere persoonlijke en sociale omstandigheid, evenals het beginsel van bescherming van jeugd en kinderjaren.
 4. Visitlapalma verbindt zich er hierbij toe zich NIET bezig te houden met misleidende reclame. Formele of numerieke fouten die in de inhoud van de verschillende delen van het web kunnen worden aangetroffen, worden niet als misleidende reclame beschouwd. Visitlapalma verbindt zich ertoe deze te corrigeren zodra hij op de hoogte is van dergelijke fouten.
 5. Visitlapalma verbindt zich ertoe GEEN RECLAMECORRESPONDENTIE TE VERZENDEN ZONDER DEZE ALS ZODANIG TE IDENTIFICEREN, en zonder voorafgaande toestemming in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Alle informatie die naar klanten of gebruikers van users Visitlapalma op voorwaarde dat het doel is om de bestaande contractuele of overeengekomen relatie tussen klant / gebruiker en Visitlapalma alsmede het uitvoeren van voorlichtingstaken en overige werkzaamheden van de dienstverlening die de opdrachtgever is overeengekomen door het accepteren van deze voorwaarden met het bedrijf.
 6. Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. Visitlapalma is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of schade die kan voortvloeien uit genoemde toegang tot of gebruik van de informatie. Visitlapalma is niet verantwoordelijk voor mogelijke beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor mogelijke schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding maken met de diensten en inhoud van het web, een storing van de browser of het gebruik van niet-geüpdatete versies daarvan.De klant verbindt zich ertoe de levering van de gevraagde bestelling mogelijk te maken door een leveringsadres op te geven waarop de gevraagde kan worden afgeleverd bestelling binnen het gebruikelijke leveringsschema van goederen. In geval van schending door de opdrachtgever van deze verplichting Visitlapalma is niet verantwoordelijk voor de vertraging of onmogelijkheid van de levering van de door de klant gevraagde bestelling.
 1. Elke link van derden naar deze website moet naar de startpagina of startpagina zijn.
 2. In overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013: De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is via de volgende linkblijven: http://ec.europa.eu/consumers/odr/”.
 3. Visitlapalma en de gebruiker, die uitdrukkelijk afziet van enige andere jurisdictie, onderwerpt zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elke controverse die kan voortvloeien uit de toegang tot deze website. In het geval dat de gebruiker woonachtig is buiten Spanje, Visitlapalma en de gebruiker onderwerpt zich, uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de stad ………… (Spanje).
 4. Sociale netwerken: we informeren u dat we aanwezig zijn in sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die worden uitgevoerd van de mensen die volgers worden (en/of een link- of verbindingsactie uitvoeren via sociale netwerken) van de officiële pagina's van Visitlapalma, In sociale netwerken wordt de rest van deze juridische en privacyverklaring beheerst door deze sectie, evenals door die gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en andere toegang, gebruik en soortgelijke voorschriften die behoren tot het overeenkomstige sociale netwerk. Visitlapalma, zal uw gegevens verwerken om uw aanwezigheid in het bijbehorende sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over activiteiten, producten en/of diensten van Visitlapalma, of derden die mogelijk verband houden met onze activiteit, evenals voor elk ander doel dat de voorschriften van sociale netwerken mogelijk maken.