Finca La Charquita

Finca La Charquita

乡村民宿

分享

详细信息

住宿类型:乡村民宿服务:烧烤壁炉儿童床残疾人设施网际网路花园洗衣机接受宠物。游泳池桑拿房露台无线网络 wifi

帮助

地址:Camino de la Carnicería, 12A直辖市: 蓬塔戈达 (Puntagorda)邮编: 38789电子邮件: info@rolli-hotels.de网址: https://rolli-hotels.de/hotel/66/Finca-La-Charquita
概况:欲了解更多信息,请看一看 蓬塔戈达 (Puntagorda)